Goed nieuws:
Wij zijn klimaatneutraal!

Zoals jullie weten werken we graag mee aan gezond leven mét smaak. Maar niet ten koste van mens, dier of milieu.
Vandaar dat we -met enige trots- dit goede nieuws kunnen brengen: de Hollebeekhoeve is als eerste Belgische zuivelbedrijf 100% CO2-neutraal.

Hoe we dat doen? Allereerst door zelf serieuze inspanningen te leveren. Door onze melk rechtstreeks de zuivelfabriek in te laten lopen, maken we de korte keten wel heel kort. Verder wordt onze koemest in onze biogasinstallatie vergist waardoor we jaarlijks -samen met onze zonnepanelen- voor 15.000 gezinnen groene stroom produceren. De restwarmte dient om onze gebouwen te verwarmen en om wat rest na vergisting te drogen. Deze stof is dan weer de basis voor organische meststof. Daarnaast zuiveren en hergebruiken we al ons afvalwater. En maken we werk van duurzaam transport.

Een volledig CO2-neutrale landbouw is vandaag echter nog niet mogelijk. Vandaar dat we bijkomend het Clean Cookstoves-project in China steunen.

In plaats van sterk vervuilende kolen, worden niet-eetbare maïskolven en andere landbouwresten gebruikt als energiebron voor het koken van voedsel. Met deze steun werden al zo’n 4.500 ovens aangekocht waardoor er 10.000 ton steenkool minder verbrand werd.

Al deze inspanningen zorgen voor een CO2-reductie die gelijk is aan de uitstoot van meer dan 70 miljoen gereden autokilometers.

Daar zijn we best trots op! Door vandaag onze klimaatimpact te verminderen, kan iedereen blijven genieten van verantwoorde en smaakvolle zuivelproducten. Die van de Hollebeekhoeve zijn dus voortaan niet alleen de lekkerste maar ook nog eens de klimaatvriendelijkste!